Privatësia

Politika e privatësisë për Qendren Tregtare Galeria.

Në Qendren Tregtare Galeria, www.galeria-ks.com,  një nga prioritetet kryesore është privatësia e vizitorëve tanë. Kjo politikë e privatësisë përmban të gjitha informacionet mbi të dhënat e konsumatorëve të grumbulluara dhe të regjisturara nga qendra tregtare Galeria dhe mënyra se si ato të dhëna do të përdoren.

Nëse keni ndonjë pyetje ose kërkoni më shumë informacione në lidhje me politikën tonë të privatësisë, mos hezitoni të na kontaktoni përmes email-it: info@galeria-ks.com

Rregullorja e përgjithshme e mbrojtjes së të dhënave (GDPR)

Ne kontrollojmë të dhënat e juaja

Baza legale mbi të cilën qendra tregtare Galeria mbledh dhe përdor të dhënat personale të shpjeguara në këtë politikë të privatësisë varen nga të dhënat personale si dhe në bazë të kontekstit që ato të dhëna mbledhen.

Qendra tregtare Galeria do t’i ruajë të dhënat tuaja personale vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet e përcaktuara në këtë politikë të privatësisë. Ne do t’i ruajmë dhe t’i përdorim të dhënat tuaja personale për të përmbushur detyrimet tona ligjore, për të zgjidhur mosmarrëveshjet dhe për të zbatuar politikat tona.

Nëse jeni banor i Zonës Ekonomike Evropiane (EEA), ju keni të drejta të caktuara për mbrojtjen e të dhënave. Nëse dëshironi të informoheni për llojin e të dhënave personale që i ruajmë dhe nëse dëshironi t’i largojmë nga sistemi, ju lutem të na kontaktoni.

Në rrethana të caktuara, ju keni të drejtat e mëposhtme të mbrojtjes së të dhënave:

Regjistri i skedarëve

Qendra tregtare Galeria ndjekë një procedurë standarde të përdorimit të skedarëve të regjistrit.

Këto fotografi i regjistrojnë visitorët kur ata vizitojnë faqet e internetit. Të gjitha kompanitë ‘hosting’ merren me regjistrimin e visitorëve si dhe me një pjesë të analitikës së hostingut. Informacioni i grumbulluar nga skedarët e regjistrit përfshinë adresat e protokollit të internetit (IP), llojin e shfletuesit, Internet Service Provider (ISP), datën dhe kohën, faqet referuese/dalëse, dhe ndoshta numrin e klikimeve. Këto nuk janë të lidhura me asnjë informacion që është personalisht i identifikueshëm. Qëllimi për grumbullimin e këtyre informacioneve është analizimi i trendeve, administrimi i faqes, ndjekja e lëvizjes së përdoruesve në faqen e internetit, si dhe mbledhja e informatave demografike.

Cookies and Web Beacons

Si çdo website, edhe qendra tregtare Galeria përdorë 'cookies'. Këto cookies përdoren për të ruajtur informacione të ndryshme duke përfshirë preferencat e visitorëve si dhe faqet që i ata i vizitojnë. Këto informacione përdoren për të optimizuar eksperiencën e përdoruesve duke kustomizuar webfaqen tonë bazuar në llojin e shfletuesit të visitorëve dhe/ose informata tjera.

Google DoubleClick DART Cookie

Google është një nga shitësit e palës së tretë në faqen tonë. Google gjithashtu përdorë cookies, të njohura si cookies DART, për të vendosur reklama për visitorët ne bazë të visitës së tyre në www.galeria-ks.com  dhe faqeve tjera në internet. Sidoqoftë, visitorët mund të zgjedhin të refuzojnë përdorimin e cookies DART duke vizituar rregullat e privatësisë së rrjetit të reklamave dhe të përmbajtjes së Google në URL-në e mëposhtme.

https://policies.google.com/technologies/ads

Partnerët tanë të reklamave

Disa reklamues në webfaqen tonë mund të përdorin ‘cookies’ dhe ‘web beacons’. Partnerët tanë të reklamave janë renditur më poshtë. Secili nga partnerët tanë të reklamave ka politikën e tyre të privatësisë, për politikat e tyre mbi përdorimin e të dhënave të përdoruesve. Për qasje më të lehtë, gjeni më poshtë hyperlinks më politikat e tyre të privatësisë.

Google

https://policies.google.com/technologies/ads

Politikat e Privatësisë

Ju mund të konsultoheni me secilin partner reklamues të qendres tregtare rreth politikave tyre të privatësisë.

Serverët e reklamave të palëve të treta ose rrjetet e reklamave përdorin teknologji si Cookies, JavaScript, ose Web Beacons që përdoren në reklamat e tyre përkatëse dhe në linqet që shfaqen në faqen e qendres tregtare Galeria. Në këtë rast. këta server marrin automatikisht adresën tuaj të IP-së. Këto teknologji përdoren për të matur efektivitetin e kampanjave të tyre reklamuese dhe/ose për të personalizuar përmbajtjen e reklamave që shihni në faqet e internetit që vizitoni.

Vini re që qendra tregtare Galeria nuk ka qasje të kontrollojë ‘cookies’ që përdoren nga reklamuesit e palëve të treta.

Politika e privatësisë e palëve të treta

Politika e privatësisë e qendres tregtare Galeria nuk aplikohet te reklamuesit tjerë ose faqet e internetit. Prandaj, ne ju këshillojmë që të konsultoheni me politikat e privatësisë përkatëse të këtyre serverëve të reklamave të palëve të treta për informata më të hollësishme. Ato politika mund të përfshijnë praktikat dhe udhëzimet e tyre se si përdoruesit mund të zgjedhin opsione të caktuara. Ju mund të gjeni një listë të plotë të këtyre Politikave të Privatësisë dhe lidhjet e tyre këtu: Privacy Policy Links.

Ju mund të zgjidhni të deaktivizoni cookies përmes opsioneve të ofruara nga shfletuesi juaj. Informacione më të detajuara rreth menaxhimit të cookies me shfletues specifilk, mund t’i gjeni në faqet respektive të atyre shfletuesve. Çka janë cookies?

Të dhënat e fëmijëve

Një pjesë tjeter e prioritetit tonë është mbrojtja e informacioneve të fëmijeve gjatë përdorimit të internetit. Ne inkurajojmë prindërit dhe kujdestareët që të vëzhgojnë, marrin pjesë dhe/ose monitorojnë dhe drejtojnë aktivitetin e tyre online.

Qendra Tregtare Galeria nuk mbledh me vetëdije asnjë informacion personal identifikues nga fëmijët nën moshën 18 vjeç. Nëse mendoni së fëmija juaj ka ofruar këtë lloj informacioni në faqen tonë të internetit, ne ju inkurajojmë të na kontaktoni menjëherë dhe ne do të përpiqemi të largojmë ato informacione nga të dhënat tona.

Politika e privatësisë në internet

Politika jonë e privatësisë zbatohet vetëm për aktivitetet tona online dhe është e vlefshme për visitorët në faqen tonë në lidhje me informacionin që ata kanë ndarë dhe/ose mbledhin në qendren tregtare Galeria. Kjo politikë nuk është e zbatueshme për çdo informacion të mbledhur offline ose nëpërmjet kanaleve të ndryshme nga kjo faqe internet.

Pëlqimi

Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju pajtoheni të pranoni kushtet e politikës së privatësisë dhe termave të saj.